Vypracujeme vám znalecký posudok znalcom zapísaným v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore Ekonómia a manažment odvetví účtovníctvo a daňovníctvo.

Pôsobnosť činnosti znalca vychádza z požiadaviek zadávateľa, t. j. fyzickej osoby, právnickej osoby a orgánov verejnej moci, pre všetky právne úkony.

Dôraz kladieme a zakladáme si na dlhoročnej bezproblémovej spolupráci pri riešení mnohých mimoriadne zložitých, sporných a odborne náročných otázok a účinnej podpore rozhodovacieho procesu v konaní orgánov štátnej moci, ako aj súkromnej sféry.

Ide najmä o konania pred súdmi v trestnom aj občianskoprávnom konaní.

Kontaktujte nás

zeda_logo
logo sportreklama
podesla logo