Poradenstvo poskytujeme nielen portfóliu našich klientov.

  • poskytujeme účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo
  • poradíme vám zvoliť vhodnú právnu formu podnikania
  • pomôžeme vám transformovať fyzickú osobu na právnickú osobu
  • poradíme vám ako obstarať a zaúčtovať osobný automobil
  • klienti, ktorým vedieme účtovníctvo majú bezplatné poradenstvo

Pokúsime sa zoptimalizovať váš daňový základ.

Kontaktujte nás

zeda_logo
logo sportreklama
podesla logo