Spracujeme pre vás kompletnú evidenciu v sústave podvojného účtovníctva v zmysle platnej legislatívy.

  • evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
  • spracovanie DPH, vrátane daňového priznania
  • zostavenie účtovnej závierky
  • priebežné vyhodnocovanie a optimalizovanie daňového základu
  • vypracovanie vnútropodnikových smerníc
  • výstupy tiež v anglickom a nemeckom jazyku

Každý problém má minimálne dve riešenia!

Kontaktujte nás

zeda_logo
logo sportreklama
podesla logo