Spracujeme pre vás kompletnú mzdovú evidenciu v zmysle platnej legislatívy.

  • spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
  • výpočet miezd vrátane prihlásenia a odhlásenia zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
  • vyhotovenie výkazov do zdravotnej a sociálnej poistenie vrátane jeho elektronického odosielania
  • vyhotovenie bankových príkazov, po dohode možnosť realizácie úhrad miezd zamestnancom, odvodov do zdravotnej, sociálnej poisťovne a dane zo mzdy
  • mesačné prehľady a ročné hlásenie na daňový úrad a ich odoslania elektronickými prostriedkami
  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

Kontaktujte nás

zeda_logo
logo sportreklama
podesla logo