Spracujeme pre vás kompletnú evidenciu v sústave jednoduchého účtovníctva v zmysle platnej legislatívy.

  • evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spracovanie DPH, vrátane daňového priznania
  • zostavenie účtovnej závierky a vyhotovenie daňového priznania z príjmov fyzických osôb
  • vypracovanie vnútropodnikových smerníc
  • priebežné vyhodnocovanie a optimalizovanie daňového základu

Riešenie Vašich problémov je naša každodenná práca!

Kontaktujte nás

zeda_logo
logo sportreklama
podesla logo