DomovMapa webuKontakt

  Aktuálne

  Akcia - 3 mesiace zľava 50%

zľava 50% prvé tri mesiace


  Firma KALČÍK, s.r.o.  -  profesionálna účtovná firma

  Podvojné účtovníctvo

Spracujeme pre Vás kompletnú evidenciu v sústave podvojného účtovníctva v zmysle v zmysle platnej legislatívy.


  evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

  spracovanie DPH, vrátane daňového priznania

  zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok a daňového priznania

  priebežné vyhodnocovanie a optimalizovanie daňového základu

  vypracovanie vnútropodnikových smerníc

  výstupy tiež v anglickom a nemeckom jazyku


  Každý problém má minimálne dve riešenia!Jednoduché účtovníctvo...


NAJ.sk
 © 2006 KALČÍK, s.r.o. All Rights Reserved. Optimalize IE.  Webm@ster