DomovMapa webuKontakt

  Aktuálne

  Akcia - 3 mesiace zľava 50%

zľava 50% prvé tri mesiace


  Firma KALČÍK, s.r.o.  -  profesionálna účtovná firma

  Mzdy

Spracujeme pre Vás kompletnú mzdovú evidenciu v zmysle platnej legislatívy.


  spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

  výpočet miezd

  vyhotovenie výkazov do ZP a SP vrátane jeho elektronického odosielania

  vyhotovenie bankových príkazov, po dohode možnosť realizácie úhrad miezd zamestnancom, odvodov do ZP, SP a dane zo mzdy

  štvrťročné prehľady a ročné hlásenie na DU a ich odoslania elektronickými prostriedkami

  ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a poistného na zdravotné poistenie

  vyhotovenie evidenčných listov dôchodkového poistenia

  vyhotovenie zápočtov odpracovaných rokov

  vypíšeme prihlášky a odhlášky zamestnancov do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne


  Pomôžeme Vám v spleti legislatívy!NAJ.sk
 © 2006 KALČÍK, s.r.o. All Rights Reserved. Optimalize IE.  Webm@ster