DomovMapa webuKontakt

  Aktuálne

  Akcia - 3 mesiace zľava 50%

zľava 50% prvé tri mesiace


  Firma KALČÍK, s.r.o.  -  profesionálna účtovná firma

  Jednoduché účtovníctvo

Spracujeme pre Vás kompletnú evidenciu v sústave jednoduchého účtovníctva v zmysle platnej legislatívy.


  evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

  spracovanie DPH, vrátane daňového priznania

  zostavenie ročných účtovných výkazov a vyhotovenie daňového priznania z príjmov fyzických osôb

  vypracovanie vnútropodnikových smerníc

  priebežné vyhodnocovanie a optimalizovanie daňového základu


  Riešenie Vašich problémov je naša každodenná práca!Podvojné účtovníctvo...


NAJ.sk
 © 2006 KALČÍK, s.r.o. All Rights Reserved. Optimalize IE.  Webm@ster